کتابخانه الکترونیک

معرفی کتابخانه الکترونیک

اهداف، ماموریت و خط مشی

ماموریت کتابخانه

توانمندسازی در حوزه آموزش و پژوهش، منوط به تسهیل دسترسی از راه دور و مجازی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه هدف و مدیریت بهره برداری از منابع علمی دیجیتال می باشد. وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی بهبهان، با هدف تسهیل دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی خریداری شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پایگاه های رایگان و امکان دسترسی داخل و خارج از شبکه را برای کاربران فراهم می آورد.

اهداف و وظایف:

در جهت ارائه خدمات از راه دور در راستای رسالت و ماموریت دانشکده علوم پزشکی اهداف کتابخانه دیجیتال به شرح زیر می باشد:
 1. ارائه خدمات از راه دور مرجع جهت راهنمایی، آموزش و توانمندسازی کاربران
 2. ایجاد دسترسی منابع الکترونیکی معتبر و به‌روز به زبان فارسی و لاتین به کاربران
 3. پشتیبانی از پژوهش و آموزش در راستای اهداف، رسالت و ماموریت دانشکده
 4. تامین و تجهیز فضای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع الکترونیکی
 5. برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مداوم برای استفاده منابع الکترونیکی.

خط مشی

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی در واقع پورتال دسترسی به منابع الکترونیکی پزشکی معتبر و به‌روز است که یا از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت خریداری و در اختیار دانشگاهها قرارداده می شود یا منابع رایگان معتبری است که از طریق وب قابل دسترسی است. این پورتال شامل خدماتی مانند لینک دسترسی به منابع، اخبار مربوط به فعالیتهای انجام شده، پرسش از کتابدار و دیگر فعالیتهای آن‌لاین کتابخانه است.

انواع منابع قابل دسترس به صورت آن لاین :

 1. پایگاههای اطلاعاتی لاتین جهت جستجوی منابع شامل:
 2. مقاله
 3. کتاب
 4. کارآزمایی بالینی
 5. ژورنال
 6. اطلس
 7. چندرسانه ای شامل فیلم و ویدئو
 8. پایان نامه و رساله
 9. منابع آموزشی مربوط به بیماران
 10. منابع آموزشی تخصصی
 11. مونوگرافهای دارویی
 12. راهنماها

پایگاههای اطلاعاتی فارسی:

 1. جستجوی مقالات
 2. جستجوی همایشها
 3. جستجوی ژورنالها

حوزه های کاری:

 • ایجاد لینک دسترسی به منابع خریداری شده به به محض اعلام از طریق دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت
 • حذف لینکهای دسترسی به منابعی که مدت قرارداد آنها به پایان رسیده به محض اعلام دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت
 • ایجاد لینک دسترسی به منابع معتبر رایگان موجود در وب جهت تسهیل و یکپارچه سازی دسترسی به منابع از طریق پورتال
 • آموزش و پشتیبانی پژوهش با توانمندسازی از طریق کارگاه های آموزشی . ...پاسخگویی به صورت حضوری و آن لاین از طریق لینک پرسش از کتابدار
 • نیازسنجی از جامعه دانشگاهی جهت اطلاع از نیازها و اعلام به دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت جهت ایجاد دسترسی به منابع جدید و مورد نیاز در صورت امکان.

خط مشی دسترسی:

 • کلیه افراد در جامعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان در محیط دانشکده می‌توانند از امکانات کتابخانه الکترونیک استفاده نمایند.
 • کلیه افراد در جامعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان می توانند در خارج دانشکده از طریق VPN از کلیه امکانات کتابخانه الکترونیک استفاده نمایند.

تبصره: امکان دسترسی از طریق VPNبرای افراد متقاضی برای استفاده از منابع در خارج دانشکده، از طریق تکمیل فرم و ارسال به کتابخانه مرکزی دانشکده مقدور می باشد. وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی بهبهان، با هدف تسهیل دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی خریداری شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پایگاه های رایگان و امکان دسترسی داخل و خارج از شبکه را برای کاربران فراهم می آورد.