به اطلاع کلیه اعضاء هیات علمی، دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران می رساند...

دسترسی به کتب الکترونيکي سال ۲۰۲۰

به اطلاع کلیه اعضاء هیات علمی، دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران می رساند دسترسی به ۵۱ عنوان کتب الکترونيکي سال ۲۰۲۰ در سامانه منبع ي...
1398/07/03 | خانم ویسی | دسترسی، کتب الکترونيکي، ۲۰۲۰ | اطلاعیه | 166 | 0 نظر | print | |

به اطلاع کلیه اعضاء هیات علمی، دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران می رساند دسترسی به ۵۱ عنوان کتب الکترونيکي سال ۲۰۲۰ در سامانه منبع ياب قرار دارد. 
 
آدرس دسترسی :
 

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو