کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی  

  زمان: سه شنبه و چهارشنبه 9 ...

کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی

کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی زمان: سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 مهرماه 1398 ( ساعت 8 الی 14)  گروه هدف: اعضای هی...
1398/07/08 | خانم ویسی | کارگاه، جستجو پیشرفته، پایگاه های اطلاعاتی | اطلاعیه | 253 | 0 نظر | print | |

کارگاه جستجو پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی

زمان: سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 مهرماه 1398 ( ساعت 8 الی 14) 

گروه هدف: اعضای هیات علمی و کتابداران

مکان : سایت دانشکده پیراپزشکی

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو