کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشت، مطالب علمی مفیدی را در رابطه با همه گی...

کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشت

کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشت، مطالب علمی مفیدی را در رابطه با همه گیری ویروس نوظهور کووید 19 آماده کرده است که برای مخاطبان مختل...
1399/02/13 | خانم ویسی | اپیدمیولوژی، کووید 19 | اطلاعیه | 174 | 0 نظر | print | |

کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشت، مطالب علمی مفیدی را در رابطه با همه گیری ویروس نوظهور کووید 19 آماده کرده است که برای مخاطبان مختلف از جمله پرسنل محترم بهداشتی - درمانی قابل استفاده است.

این روزنگار علمی را می‌توان از لینک زیر دنبال نمود:

http://corona.behdasht.gov.ir

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو