کتابخانه الکترونیک

سایت خود را برای بهبود جستجو در Google ثبت نمایید. بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید تا ابزار وب مستر گوگل فعال گردد و مالکیت وب سایت شما را بررسی نماید (از گرینه اعتبارسنجی زیر استفاده نمایید) بعد از یکبار اعتبارسنجی شما می توانید گزینه ی نقشه عمومی سایت را در تب نقشه سایت گوگل انتخاب نمایید و آدرس نقشه سایتی که نمایش داده می شود را کپی نمایید.
http://diglib.behums.ac.ir/SiteMap.aspx
 نامشرحبازنویسی اولویت هااولویتفعال
coreSitemapProvider 0
DNNArticleSitemapProvider 0

تنظیمات اولیه آدرس صفحات

تنظیمات اولیه که برای همه صفحات پورتال ایجاد شده است را ویرایش نمایید

درصورت فعال بودن این گزینه، اولویت های هر صفحه با توجه به سطح آن محاسبه می گردد. برای سطح بالا صفحات با اولویت 1، برای سطح دوم با مقدار 0.9 برای سطح سوم با مقدار 0.8 و ... این تنظیمات مقادیر ذخیره شده در صفحات اصلی را تغییر نمی دهند ولی در زمان لازم از این مقادیر استفاده می نماید.
زمانی که گزینه ی "استفاده از اولویت براساس سطح صفحه" فعال باشد حداقل مقدار اولویت برای صفحات با پایین ترین سطح مورد استفاده قرار می گیرد.
در صورت فعال بودن گزینه صفحات مخفی (در منو نمایش داده نمی شوند) آن صفحات نیز در نقشه سایت نمایش داده می شوند. به صورت پیش فرض صفحات مخفی نمایش داده نمی شوند.

تنظیمات عمومی نقشه سایت

تنظیمات که برای تمام آدرس های موجود در نقشه سایت ایجاد شده اند را پیکربندی نمایید.

این گزینه برای حذف نمودن برخی از صفحات در نقشه سایت می باشد. برای مثال شما می توانید اولویت یک صفحه را 1- تعریف نمایید و با وارد نودن 1- در این بخش آن صفحه در نقشه سایت نمایش داده نمی شود.
درصورتی که می خواهید نقشه سایت کش شود و در هر بار درخواست مجدد ساخته نشود، این گزینه را فعال نمایید. فعال بودن این گزینه بخصوص برای سایت های بزرگ بسیار مهم می باشد. در صورتی که سایت شما بیش از 50.000 آدرس داشته باشد به صورت پیش فرض روزی یکبار کش می گردد. درصورتی که می خواهید این امکان غیرفعال شود عدد آن را به صفر تغییر دهید.
select
پاک نمودن کش

ثبت سایت

در این بخش می توانید سایت خود را در موتورهای جستجو متفاوتی ثبت نمایید

افزودن سایت به مورتور جستجوی انتخابی برای ایندکس گذاری
select
ذخیره
زمانی که به ابزار وب مستر گوگل وارد می شوید شما می بایست مالکیت پورتال خود را اعتبارسنجی نمایید. در صفحه اعتبارسنجی گوگل گزینه ی "Upload an HTML File (بارگذاری فایل HTML)" را انتخاب نمایید نام فایل نمایش داده شده (مانند google54cd65668b5b1e.html) را در textbox اعتبارسنجی وارد نمایید و گزینه ایجاد را انتخاب نمایید. به گوگل برگردید و گزینه اعتبارسنجی را انتخاب نمایید.
ایجاد